Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til www.jobbikristenskole.no

GRUNNSKOLER
3176 Undrumsdal, post@bjerkelyskole.no<br> 1.-7. klasse, ca 55 elever<br> Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)
http://www.bjerkelyskole.no/
3113 Tønsberg, admin@elihuskolen.no<br> 1.-10. klasse, ca 100 elever.<br> Tilknyttet Elihumenigheten Tønsberg.
http://www.elihuskolen.no/
3122 Tønsberg, post@granlyskole.no<br> 1.-10. klasse, ca 200 elever.<br> Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
http://www.granlyskole.no
3270 Larvik, rektor@kongshaugen.com<br> 1.-10. klasse, elevtall ca. 45. <br> Forening.
https://www.kongshaugen.com/
3221 Sandefjord, kontor@moeskole.no<br> 1.-10. klasse, ca 140 elever.<br> Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
http://moeskole.no/
3226 Sandefjord, post@mokollenskole.no<br> 1.-10. klasse, ca 80 elever.<br> Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
http://www.mokollenskole.no
VIDEREGÅENDE SKOLER
3160 Stokke, post@gjennestadvgs.no<br> Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverksfag, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Påbygg studiekomp., Studiespesialisering.<br> Internat.<br> Tilknyttet Normisjon.
http://www.gjennestadvgs.no
BIBELSKOLER/VOKSENOPPL.
3160 Stokke, bibelskolen@nll.no<br> Tilknyttet Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.
http://www.fossnes.no
3123 Tønsberg, post@tonsbergbibelskole.no<br> Bibelskole<br> Tilknyttet Tønsberg menighet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.<br>
https://www.tonsbergbibelskole.no
For å få oversikt over de kristne folkehøyskolene i dette fylket, gå til www.folkehogskolen.no (se lenken nedenfor), velg "Kun kristne" og bruk kartet.
http://www.folkehogskole.no/
FAGSKOLER
3211 Sandefjord, post@mbs.no. Avdelinger i Oslo og Kristiansand.<br> Fagskole i menighets- og misjonsarbeid.<br> Tilknyttet pinsemenigheter.
http://www.mbs.no/
Powered by Cornerstone