Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til www.jobbikristenskole.no

GRUNNSKOLER
0352 Oslo, kg@kg.vgs.no<br> 8.-10. klasse, ca 450 elever.<br> Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
http://www.kg.vgs.no
0680 Oslo, post@ryenbergetskole.no<br> 1.-10. klasse, ca 175 elever.<br> Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
http://ryenbergetskole.no/
0177 Oslo, post@stsunniva.no<br> 1.-10. klasse, ca 540 elever.<br> Tilknyttet Den katolske kirke
http://www.stsunniva.no/
0687 Oslo, post@ostmarkaskole.no<br> 1.-10. klasse, ca 100 elever.<br> Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
http://www.ostmarkaskole.no/
VIDEREGÅENDE SKOLER
0352 Oslo, kg@kg.vgs.no<br> Studiespesialisering.<br> Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
http://www.kg.vgs.no/
BIBELSKOLER/VOKSENOPPL.
0572 Oslo, bibelskolen@fjellhaug.no<br> Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
http://bibelskolen.fjellhaug.no/
0166 Oslo, bibelskolen@filadelfia.no<br>Bibelskole, Ut i tjeneste<br> Tilknyttet Filadelfiakirken.
http://www.fbo.no/
0170 Oslo, post@tbbmi.no<br> Bibel- og misjonslinje, Forkynner- og misjonslinje, Utvidet praksisår (3.år)<br> Tilknyttet Jesus Church.<br>
http://tbbmi.no/
For å få oversikt over de kristne folkehøyskolene i dette fylket, gå til www.folkehogskolen.no (se lenken nedenfor), velg "Kun kristne" og bruk kartet.
http://www.folkehogskole.no/
FAGSKOLER
3211 Sandefjord, post@mbs.no. Avdelinger i Oslo og Kristiansand.<br> Fagskole i menighets- og misjonsarbeid.<br> Tilknyttet pinsemenigheter.
http://www.mbs.no/
HØYSKOLER
0572 Oslo, post@fjellhaug.no<br> Tilbyr studier i teologi/kristendomskunnskap, misjon og musikk.<br> Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
http://fih.fjellhaug.no/
Avdelinger i Bergen, Oslo og Kristiansand, post@nla.no. Tilbyr grunnskole- og barnehagelærerutd., pedagogikk, teologi, religion, idrett, interkulturell forståelse, økonomi og adm., ledelse, musikk, journalistikk, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, interkulturell komm., kommunikasjon og livssyn. Tilknyttet sju lutherske organisasjoner/kirkesamfunn.
http://www.nla.no/
Kristne høyskoler som ikke er medlem i KFF kan du finne på nettsiden til Nettverk for Private Høyskoler, NPH.
http://www.nph.no/medlemmer/
Powered by Cornerstone