Meny

Lenke til KFFs hjemmeside

Lenke til www.jobbikristenskole.no

Hvorfor kristne skoler?

Kristne skoler er bra for elever, foreldre, studenter og for samfunnet. De gir oppdragelse og undervisning som bygger på og formidler et kristent menneskesyn, et helhetlig kristent syn på verden og livet, og kristen tro og etikk. De er mindretallsskoler og bidrar dermed til å motvirke ensretting og sette fokus på viktige menneskeretter som trosfrihet, ytringsfrihet og foreldrerett.
Med kristne skoler tenker vi her på både grunnskoler og videregående skoler, som er de skoleslagene som reguleres av friskoleloven, og på bibelskoler (voksenopplæringsskoler), fagskoler, folkehøyskoler og høyskoler. Det kan være mange forskjellige årsaker til at foreldre, menigheter, organisasjoner og kirkesamfunn starter en slik skole. Vektleggingen av argumenter vil nok også være forskjellig når det gjelder generelle begrunnelser for å drive slike skoler. Her er noen viktige begrunnelser:
 
* Kristne friskoler er en hjelp til foreldre som ønsker en kristen oppdragelse for sine barn. Noen av disse er bevisste kristne som ønsker at skolen skal støtte og forsterke den oppdragelsen barna får hjemme, andre ønsker hjelp til noe som de opplever at de selv ikke klarer å gi. Foreldrene har både rett til og ansvar for å velge hvilket livssyn som skal prege den oppdragelse og undervisning som barna deres får, både i og utenfor hjemmet.
 
* Kristne skoler gir elever og studenter et møte med et helhetlig kristent verdensbilde og et kristent menneskesyn. Dette gir en god plattform for å forstå seg selv og verden omkring. Det at skolen er tydelig på hvilken påvirkning den gir, gir elever, studenter og foreldre et godt utgangspunkt for å reflektere rundt den og ta selvstendige avgjørelser. Garantien for frihet er skolens og lærernes respekt for elevenes og studentenes personlige integritet, ikke en slags nøytralitet. Kristne skoler gir elevene kunnskap om kristen tro og innsikt i kristent liv.
 
* Kristne skoler utdanner mennesker til gode samfunnsbyggere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skolene står for og formidler en moral som setter nestekjærlighet, respekt og forvalteransvar i sentrum, og de formidler at livet har mening og håp.
 
*Kristne skoler rekrutterer både lønnede og frivillige medarbeidere til menigheter, kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Skolene er åpne for alle og gjennomsiktige, samtidig er det naturlig at mange som går der opplever en utfordring til en form for kristen tjeneste.
 
* Kristne skoler er viktige for demokratiet og ivaretagelse av minoritetsrettigheter. Det er viktig for samfunnets og demokratiets sunnhet at det finnes alternativer til majoritetsskolen, at religionsfrihet, ytringsfrihet og foreldrerett blir løftet fram i en konkret sammenheng.
Powered by Cornerstone